Pagalmu labiekārtošana Kosmonautu ielā 12, Ventspils ielā 6, Stacijas ielā 18, Rūpnīcas ielā 5, Rūpnīcas ielā 5a Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
31.03.2017
RN 2017/8
Paveiktie
Pagalmu labiekārtošana Kosmonautu ielā 12, Ventspils ielā 6, Stacijas ielā 18, Rūpnīcas ielā 5, Rūpnīcas ielā 5a Rēzeknē
11.04.2017
Līguma veids:
Uzņēmuma Līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks, Viesturs Seržants
Līguma pieņemšanas datums:
31.08.2017
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
SIA Inteco wood” par objektu Kosmonautu ielā 12- EUR 23 375.47; SIA „DSM Meistari” par objektiem Ventspils ielā 6- EUR 15 195.61 un Stacijas ielā 18- EUR 30 446.53; SIA „V.J.M.Būve” par objektu (kā vienu) Rūpnīcas ielā 5 un 5A- EUR 34 050.82
Dokumenti: