Pagalmu labiekārtošana Kooperatīva šķērsielā 11, Varoņu ielā 3, Pils- 1, Rūpnīcas- 3, Maskavas- 8, Kosmonautu- 7, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
14.04.2016
RN 2016/9
Paveiktie
Pagalmu labiekārtošana Kooperatīva šķērsielā 11, Varoņu ielā 3, Pils- 1, Rūpnīcas- 3, Maskavas- 8, Kosmonautu- 7, Rēzeknē
26.04.2016
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2016. gada 15. septembrim vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei.
Līgumcena:
Kooperatīva šķērsiela 11- 25 569,23 EUR Varoņu iela 3 – 21 127,36 EUR Pils iela 1 – 24 561,79 EUR Rūpnīcas iela 3 – 20 519,11 Maskavas iela 8 – 16 054,53 Kosmonautu iela 7 – 14 350,65 EUR
Uzvarētājs:
Kooperatīva šķērsiela 11- SIA „Latgalija” Varoņu iela 3 – SIA „Ceļi un tilti” Pils ielā 1 – SIA „CKD D” Rūpnīcas iela 3 – SIA „CKD D” Maskavas iela 8 – SIA „Ceļi un tilti” Kosmonautu iela 7 – SIA „Ceļi un tilti”
Dokumenti: