Pagalmu labiekārtošana Atbrīvošanas aleja 170, Zemnieku ielā 48 un Upes ielā 43a, Dārzu ielā 72, Dārzu ielā ielā 80 un Ventspils 15, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
08.04.2016
RN 2016/8
Paveiktie
Pagalmu labiekārtošana Atbrīvošanas aleja 170, Zemnieku ielā 48 un Upes ielā 43a, Dārzu ielā 72, Dārzu ielā ielā 80 un Ventspils 15, Rēzeknē
19.04.2016
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2016. gada 31. jūlijam vai līdz līguma summas pilnīgas apguves.
Līgumcena:
Atbrīvošanas aleja 170 – 13 843,34 EUR Zemnieku iela 48 – 15 623,84 EUR Upes iela 43a – 13 119,37 EUR Dārzu iela 72 – 17 542,71 EUR Ventspils iela 15 – 11 661,32 EUR
Uzvarētājs:
Atbrīvošanas aleja 170- SIA „VJM Būve” Zemnieku iela 48-SIA „DSM Meistari” Upes iela 43a –SIA „DSM Meistari” Dārzu iela 72-SIA „Baltijas Celtnieks” Ventspils iela 15-SIA „Ceļi un tilti” Dārzu ielā 80 –pretendentu piedāvājumi netika vērtēti sakarā ar neprecizitātēm darbu apjomos
Dokumenti: