Pagalmu labiekārtošana 18.novembra ielā 12A, Atbrīvošanas alejā 117A, Kosmonautu ielā 3, Metālistu ielā 5, N.Rancāna ielā 35, Skolas ielā 11, Ventspils ielā 6, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
10.03.2019
RN 2019/7
Paveiktie
Pagalmu labiekārtošana 18.novembra ielā 12A, Atbrīvošanas alejā 117A, Kosmonautu ielā 3, Metālistu ielā 5, N.Rancāna ielā 35, Skolas ielā 11, Ventspils ielā 6, Rēzeknē
19.03.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18183
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
141999,19 (viens simts četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 19 centi) bez PVN.
Uzvarētājs:
SIA „V.J.M. BŪVE”
Dokumenti: