Pagalma labiekārtošana Kosmonautu ielā 12, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
05.06.2019
RN 2019/13
Paveiktie
Pagalma labiekārtošana Kosmonautu ielā 12, Rēzeknē
18.06.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Namu pārzinis Irina Moisejeva, tel.25445509,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
39976,52 EUR bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „CEĻI UN TILTI”
Dokumenti: