Minitraktora piegāde

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
Nr. RN 2013/19
Paveiktie
Minitraktora piegāde
Līguma veids:
Kontaktpersona:
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: