Metāla durvju piegāde

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
26.05.2016
RN 2016/13
Paveiktie
Metāla durvju piegāde
06.06.2016
Līguma veids:
Piegādes līgums
Kontaktpersona:
Valentīns Butkevičs
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
20 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Līgumcena:
12875,30 EUR
Uzvarētājs:
SIA „TEDS”
Dokumenti: