Liftu apkalpošana daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kuras apsaimnieko SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
22.01.2018
RN 2018/1A
Paveiktie
Liftu apkalpošana daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kuras apsaimnieko SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”
26.01.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Artemijs Luss, tālrunis 22164414. Juna Kjakšta, tālrunis 26537237
Līguma pieņemšanas datums:
31.12.2018
Izpildes termiņš:
līdz 31.12.2018
Līgumcena:
880,02
Uzvarētājs:
SIA „Rēzeknes lifti”
Dokumenti: