Jumtu seguma materiālu piegāde SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
19.02.2019
RN 2019/6
Paveiktie
Jumtu seguma materiālu piegāde SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
01.03.2019
Līguma veids:
Jumtu segumu materiālu pirkuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Valentīns Butkevičs mob.t.: 26494804
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
12 (divpadsmit) mēneši
Līgumcena:
22996,21 bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „DAKO”
Dokumenti: