Ieejas mezglu pārbūve Dzelzceļnieku ielā 19, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
15.06.2016
RN 2016/3A
Paveiktie
Ieejas mezglu pārbūve Dzelzceļnieku ielā 19, Rēzeknē
17.06.2016
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
01.07.2016
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: