Elektropreču piegāde SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
21.11.2019
RN 2019/21
Paveiktie
Elektropreču piegāde SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām
03.12.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391, namu apsaimniekotājs Aleksejs Ščeglovs, telefons 64622407.
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši
Līgumcena:
20660.43 (Divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit eiro 43 centi) bez PVN
Uzvarētājs:
SIA "RUVAR"
Dokumenti: