Elektrokabeļa 0,4 kV KL-7 no TP-671 pārvietošana ārpus projektējamās braucamās daļas, Metālistu ielā 6 un Dārzu ielā 37 Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
15.06.2018
RN 2018/7A
Paveiktie
Elektrokabeļa 0,4 kV KL-7 no TP-671 pārvietošana ārpus projektējamās braucamās daļas, Metālistu ielā 6 un Dārzu ielā 37 Rēzeknē
20.06.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
EUR 10 133,99 bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „ NDelektrA”
Dokumenti: