Elektroinstalācijas remonts daudzdzīvokļu māju pirmuzskaites sadalnēs Daudzdzīvokļu mājās Kooperatīva šķērsielā 11, Dārzu ielā 65 un 80, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
02.02.2017
RN 2017/1A
Paveiktie
Elektroinstalācijas remonts daudzdzīvokļu māju pirmuzskaites sadalnēs Daudzdzīvokļu mājās Kooperatīva šķērsielā 11, Dārzu ielā 65 un 80, Rēzeknē
15.02.2017
Līguma veids:
Uzņēmuma Līgums
Kontaktpersona:
Artemijs Luss
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
30 dienas
Līgumcena:
8868.72
Uzvarētājs:
SIA "Baltijas celtnieks"
Dokumenti: