Ēku energosertifikācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un administratīvajai ēkai Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
30.01.2018
RN 2018/2
Paveiktie
Ēku energosertifikācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un administratīvajai ēkai Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē
12.02.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks, tel.: 26376622, e-pasts: andrejs.dre@inbox.lv
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
120 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Līgumcena:
Uzvarētājs:
SIA “KAVIGUDA”
Dokumenti: