Dzīvojamās mājas Dārzu ielā 22, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
10.03.2020
RN 2020/1A
Paveiktie
Dzīvojamās mājas Dārzu ielā 22, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana
16.03.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
līdz 31.05.2020
Līgumcena:
1639.42 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit deviņi eiro 42 centi) bez PVN.
Uzvarētājs:
SIA „Rēzeknes Būvnieks”
Dokumenti: