Dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 43A, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšana pilsētas inženierkomunikāciju tīklam

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
25.10.2018
RN 2018/14A
Paveiktie
Dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 43A, Rēzeknē, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšana pilsētas inženierkomunikāciju tīklam
31.10.2018
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksandrs Fjodorovs 28808391, Andrejs Drebeinieks 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2018. gada 31.decembrim
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: