„Dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšana pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamās mājas teritorijā”

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
09.06.2021
RN 2021/6A
Paveiktie
„Dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšana pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamās mājas teritorijā”
21.06.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: