Degvielas piegāde SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
22.11.2018
RN2018/32
Paveiktie
Degvielas piegāde SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
05.12.2018
Līguma veids:
Līgums par degvielas piegādi
Kontaktpersona:
ražošanas tehniskās bāzes vadītājs Jānis Kuprinskis, mob.t.: 29114265.
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
36996 EUR bez PVN
Uzvarētājs:
AS „VIADA Baltija”
Dokumenti: