Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Latgales ielā 26 un Atbrīvošanas alejā 151, Rēzeknē Tehniskās apsekošanas dokumentācijas izstrāde

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
28.09.2016
RN 2016/24A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Latgales ielā 26 un Atbrīvošanas alejā 151, Rēzeknē Tehniskās apsekošanas dokumentācijas izstrāde
11.10.2016
Līguma veids:
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: