Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 145 un Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē, renovācijas darbu būvuzraudzība

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
25.02.2021
RN 2021/2A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 145 un Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē, renovācijas darbu būvuzraudzība
05.03.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksejs Ščeglovs 28659255, aleksejssceglovs@inbox.lv
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
IK “VOLDIS”
Dokumenti: