Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Rēzeknē, renovācijas darbu būvuzraudzība

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
14.06.2019
RN 2019/12A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Rēzeknē, renovācijas darbu būvuzraudzība
21.06.2019
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums par būvuzraudzību
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks 26376622, Viesturs Seržants, tel. 29544569
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
9000 EUR bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „BaltLine Globe”
Dokumenti: