Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Rēzeknē, renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
29.05.2019
RN 2019/11A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Rēzeknē, renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība
06.06.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks 26376622, Viesturs Seržants, tel. 29544569
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
no līguma noslēgšanas dienas līdz mājas renovācijas būvdarbu pabeigšanai.
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: