Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
29.10.2018
RN 2018/27
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana
28.11.2018
Līguma veids:
Būvdarbu līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14386
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Nolikumā jāveic būtiskie grozījumi pretendenta atlases prasībās.
Dokumenti: