Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lubānas ielā 59, Rēzeknēenergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
07.10.2021
RN2021/31
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lubānas ielā 59, Rēzeknēenergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
25.10.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Raimonds Arbidāns
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Būvprojekts:https://failiem.lv/u/va5snussy
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: