Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9 , Rēzeknē renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
11.05.2019
RN 2019/10A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9 , Rēzeknē renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība
17.05.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks 26376622, Viesturs seržants, tel. 29544569
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
No līguma noslēgšanas dienas līdz mājas renovācijas būvdarbu pabeigšanai.
Līgumcena:
Uzvarētājs:
būvuzraudzība - IK “VOLDIS”-1200.00 EUR bez PVN, autoruzraudzība - SIA “EDOS-M”- 960.00 EUR bez PVN
Dokumenti: