Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
17.01.2019
2019/1
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana
21.01.2019
Līguma veids:
Būvdarbu līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks, t.+ 371 26376622 e-pasts: Andrejs.dre@inbox.lv
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15646
Līgumcena:
1. daļa 93602,49 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti divi eiro 49 centi) bez PVN;
Uzvarētājs:
1.daļa SIA „ASKO AS”, 2. daļa - pārtraukts bez rezultāta
Dokumenti: