Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana (siltumapgādes sistēmas, siltummezgla renovācija)

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
05.02.2019
RN 2019/3
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana (siltumapgādes sistēmas, siltummezgla renovācija)
15.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
9 (deviņi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: