Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 40, Rēzeknēenergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
07.10.2021
RN2021/33
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 40, Rēzeknēenergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
02.11.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Raimonds Arbidāns
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Būvprojekts https://failiem.lv/u/fy2cyu5f5
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: