Daudzdzīvokļu dzivojamās mājas Baznīcas ielā 26A, Rēzeknē vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
20.07.2016
RN 2016/11A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzivojamās mājas Baznīcas ielā 26A, Rēzeknē vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde
29.07.2016
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
40 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: