Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 26A, Rēzeknē renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.10.2017
RN 2017/21A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 26A, Rēzeknē renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība
09.11.2017
Līguma veids:
Uzņēmuma Līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz ēkas renovācijas pabeigšanai
Līgumcena:
950 un 1498
Uzvarētājs:
SIA "EDOS - M" un SIA "Transit ASK"
Dokumenti: