Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 147, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
13.03.2018
RN 2018/4
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 147, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana
03.04.2018
Līguma veids:
BŪVDARBU LĪGUMS
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks, tel.: 26376622, e-pasts: andrejs.dre@inbox.lv
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
9 (deviņi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: