Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 145A un Atbrīvošanas alejā 147 , Rēzeknē renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
20.03.2018
RN 2018/3A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 145A un Atbrīvošanas alejā 147 , Rēzeknē renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība
29.03.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
No līguma noslēgšanas dienas līdz mājas renovācijas būvdarbu pabeigšanai
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: