Daudzdzīvokļu dzivojamās mājas Atbrīvošanas aleja 145A, Rēzeknē Vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
28.07.2016
RN 2016/13A
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzivojamās mājas Atbrīvošanas aleja 145A, Rēzeknē Vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde
03.08.2016
Līguma veids:
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
31.08.2016
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: