Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 145 A, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
26.03.2018
RN 2018/5
Paveiktie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 145 A, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana
09.04.2018
Līguma veids:
BŪVDARBU LĪGUMS
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks – projektu vadītājs, tālrunis: + 371 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: