Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
21.11.2017
RN2017/22A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
27.11.2017
Līguma veids:
Uzņēmuma Līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks, Viesturs Seržants
Līguma pieņemšanas datums:
15.03.2018
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: