Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
22.01.2018
RN 2018/2A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
06.02.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks 26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2018.gada 31.martam
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Cenu aptauja tiek izbeigta bez rezultāta
Dokumenti: