Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu vienkāršotai atjaunošanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
05.06.2018
RN 2018/5A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu vienkāršotai atjaunošanai
08.06.2018
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks tālr.26376622
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Pašnodarbināta persona Tamāra Šestakovska
Dokumenti: