Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemnieku ielā 44, Rēzeknē, gala sienu siltināšanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
03.08.2020
RN 2020/7A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemnieku ielā 44, Rēzeknē, gala sienu siltināšanai
07.08.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
namu pārzinis Irina Moisejeva, t.25445509
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta
Dokumenti: