Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Komunālā ielā 12A, Rēzeknē, jumta vienkāršotai atjaunošanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
17.01.2019
RN 2019/1A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Komunālā ielā 12A, Rēzeknē, jumta vienkāršotai atjaunošanai
31.01.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks 26376622, Irina Moisejeva 25445509
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta, pārsniedz pieejamo finansējumu
Dokumenti: