Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 128, Rēzeknē, jumta vienkāršotai atjaunošanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
20.06.2019
RN 2019/13A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 128, Rēzeknē, jumta vienkāršotai atjaunošanai
28.06.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Namu pārzinis Irina Moisejeva, t.25445509
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Cenu aptauja tiek izbeigta bez rezultāta.
Dokumenti: