Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 117, Rēzeknē, balkonu atjaunošanai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
28.06.2019
RN 2019/17A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 117, Rēzeknē, balkonu atjaunošanai
04.07.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Namu pārzinis Irina Moisejeva, tel.25445509,
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Cenu aptauja tiek izbeigta bez rezultāta.
Dokumenti: