Būvmateriālu piegāde

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2014/23
Paveiktie
Būvmateriālu piegāde
15.01.2015
Līguma veids:
Pirkuma līgums
Kontaktpersona:
Valentīns Butkevičs
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
No līguma parakstīšanas brīža uz 12 mēnešiem
Līgumcena:
39 861,69 EUR
Uzvarētājs:
SIA „DAKO”
Dokumenti: