Betona apmales daļēja atjaunošana ( 9.-11.k.t. pagalmā ), lietus noteku sistēmas un grodu ierīkošana ( 7.;8.k.t. ) Lubānas ielā 7, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.09.2016
RN 2016/23A
Paveiktie
Betona apmales daļēja atjaunošana ( 9.-11.k.t. pagalmā ), lietus noteku sistēmas un grodu ierīkošana ( 7.;8.k.t. ) Lubānas ielā 7, Rēzeknē
30.09.2016
Līguma veids:
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
20 dienu laikā
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: