Asfaltbetona segas remonts Dzelzceļnieku ielā 19, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2015/3
Paveiktie
Asfaltbetona segas remonts Dzelzceļnieku ielā 19, Rēzeknē
13.05.2015
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līdz 2015. gada 31. jūlijam
Līgumcena:
8991,13 EUR
Uzvarētājs:
SIA „RIVIERA L”
Dokumenti: