Aizdevums SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo māju remontdarbiem

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
09.10.2015
RN 2015/10
Paveiktie
Aizdevums SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo māju remontdarbiem
Līguma veids:
Aizdevuma līgums
Kontaktpersona:
Kristaps Gailis
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Dokumenti: