Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju V.Seiles ielā 28 un Atbrīvošanas alejā 143 renovācijai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
27.05.2015
RN 2014/8
Paveiktie
Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju V.Seiles ielā 28 un Atbrīvošanas alejā 143 renovācijai
28.05.2014
Līguma veids:
Aizdevuma līgums
Kontaktpersona:
Kristaps Gailis
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Aizdevuma procenta likme 4,2%+ 6 mēn.Euribor
Uzvarētājs:
AS „SEB Banka”
Dokumenti: