Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 145A, un Atbrīvošanas alejā 147 Rēzeknē, renovācijai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
12.04.2018
RN 2018/8
Paveiktie
Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 145A, un Atbrīvošanas alejā 147 Rēzeknē, renovācijai
03.05.2018
Līguma veids:
Kontaktpersona:
Nekustamā īpašuma speciālists Viesturs Seržants telefons: 29544569; e-pasts: viesturs.serzants@inbox.lv; juriste Juna Kjakšta, telefons: 26537237; e-pasts: junakjaksta@inbox.lv
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
15 gadi jeb 180 mēneši
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Pārtraukts bez rezultāta
Dokumenti: