Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 147 – renovācijai

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
14.05.2018
RN 2018/12
Paveiktie
Aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 147 – renovācijai
28.05.2018
Līguma veids:
Aizdevuma (kredīta) līgums
Kontaktpersona:
Nekustamā īpašuma speciālists Viesturs Seržants t.29544569, e-pasts:viesis66@inbox.lv
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
15 gadi jeb 180 mēneši
Līgumcena:
2,8%+6 mēn.Euribor,
Uzvarētājs:
AS SEB
Dokumenti: