Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve dzīvojamai mājai Metālistu ielā 5, Rēzeknē

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
04.09.2020
RN 2020/9A
Paveiktie
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve dzīvojamai mājai Metālistu ielā 5, Rēzeknē
09.09.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Līguma pieņemšanas datums:
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
SIA „Rēzeknes Būvnieks” cena - 2023.56 EUR (divi tūkstoši divdesmit trīs eiro 56 centi) bez PVN.
Dokumenti: