Projektu iesniegumu 10.kārta

Projektu iesniegumu 10.kārta

 Potenciālajiem daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu iesniedzējiem tiek dots mēnesis projektu sagatavošanai atbilstoši veiktajiem grozījumiem aktivitātes nosacījumos

  zināms, atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai Ministru kabinets (MK) šā gada 18. septembrī apstiprināja papildus finansējuma piešķiršanu 15 miljonu latu apmērā, vienlaikus veicot arī atsevišķas, tomēr būtiskas izmaiņas aktivitātesDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanas nosacījumos. Lai potenciālie projektu īstenotāji varētu rūpīgi iepazīties ar veiktajām izmaiņām aktivitātes nosacījumos un sagatavot tām atbilstošus projektus iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai, jauno projektu pieņemšana tiks turpināta pēc mēneša.

        Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātesDaudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumipašreizējā – 9. projektu iesniegumu atlases kārtā tiks pārtraukta šī gada 30. septembrī.Savukārt jau šī gada 26. oktobrī projektu iesniegumu pieņemšana LIAA tiks atsākta aktivitātes 10. projektu iesniegumu atlases kārtā.

      Šāds solis izvēlēts, lai projektu iesniedzēji varētu kvalitatīvi sagatavot un iesniegt LIAA projektu iesniegumus atbilstoši 10. projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām, kuras Ministru kabinetā tika apstiprinātas 18. septembrī (grozījumi MK 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr.272 “Noteikumi par darbības programmasInfrastruktūra un pakalpojumipapildinājuma 3.4.4.1. aktivitātesDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiprojektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām“).

       Grozījumi MK noteikumos paredz, ka 10. projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtajiem projektiem:

Projekta iesnieguma veidlapa jāsagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.272 2.1 pielikumam;

No projekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz neparedzētie izdevumi;

Projekta iesniegumam nav jāpievieno būves inventarizācijas lieta;

Projekta iesniegumam jāpievieno līgums par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi;

Projekta iesniegumam jāpievieno siltumenerģijas piegādātāja izziņa par ēkas siltumenerģijas patēriņu.

Papildus informējam, ka turpmāk aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta ēkas energoresursu rekuperācijas sistēmas uzstādīšana un ēkas esošo inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas.

 

 

 

      

     Laikā līdz 26. oktobrim tiks turpinātas aktivitātes, lai iedzīvotājus informētu par mājokļu renovācijas sniegtajiem ieguvumiem un valsts atbalstu šādu pasākumu īstenošanā. Jau oktobra sākumā Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem atsāks informatīvo semināru ciklu par kvalitatīvu mājokļu renovāciju. Šo semināru laikā tiks sniegta arī informācija par jaunākajiem MK noteikumu grozījumiem.

     Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju (Anda.Lagzdina@em.gov.lv, 67013161) vai LIAA Klientu apkalpošanas nodaļu (liaa@liaa.gov.lv, 67039499).

    Detalizēti ar 18. septembrī Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.272 var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā šeit.

    Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak un www.youtube.com/siltinam